การฝึกอบรมภาษาออนไลน์สำหรับสถาบันการศึกษา

 • เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์

 • ควบคุมค่าใช้จ่ายและบูรณาการรวมเข้ากับระบบอีเลิร์นนิ่งของสถาบันการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • หลักสูตรที่ยืดหยุ่นสำหรับปรับใช้กับการสอนแบบดั้งเดิม ครอบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึง คำศัพท์และไวยกรณ์

 • เนื้อหาถูกออกแบบตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Referencefor Languages (CEFR)

รวมทุกข้อดีไว้ในระบบเดียว

โซลูชันการเรียนรู้ภาษาสำหรับสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันอาชีวศึกษา

สถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกกว่า

0
แห่งไว้วางใจใช้ Speexx

หลักสูตรสำหรับสถาบันการศึกษา

Speexx ให้บริการหลักสูตรภาษาที่ทันสมัยสำหรับนักเรียนทุกคนในราคาเอื้อมถึง เรียนด้วยระบบออนไลน์ มีหลักสูตรตามมาตรฐาน CEFR มีให้เลือกถึง 5 ภาษา ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 100% สามารถเรียนได้ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
 • เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ – Speexx ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ฯลฯ

 • Speexx Campus เป็นโซลูชันการเรียนภาษาที่ทันสมัย สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR และ Speexx Learning Vitamin สำหรับปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • เรามีราคาเหมาสำหรับกลุ่ม ต่อผู้ใช้ ต่อปี สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย 100% และมีราคาต่อหน่วยที่ลดลงสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ใหญ่ขึ้น
 • แบบทดสอบระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียน ครอบคลุมระดับที่เหมาะสมตั้งแต่ A1 – C2 และประเมินออกเป็นมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR)
 • หลักสูตร Speexx ได้รับการรับรองจาก ECTS (European Credit Transfer System)
 • รูปแบบการเรียนที่ดึงดูดและการใช้งานที่ง่ายดายผ่านพอร์ทอลที่น่าสนใจ โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริงสอดแทรกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์และไวยกรณ์ พร้อมสำหรับเตรียมตัวสอบและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
0
กว่าผู้เรียนในประเทศไทย ที่ใช้ Speexx

คุณเองก็สามารถทดสอบระบบได้ฟรีและไม่มีข้อผูกมัด

ทดลองใช้งาน Speexx ตอนนี้เลย

โซลูชันการเรียนรู้ภาษาที่ล้ำสมัย

เราเป็นหลักสูตรภาษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อระดับโลกมากมาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน คำศัพท์และไวยากรณ์ ตามแนวทางของตนเอง หลักสูตรมีโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมุ่งเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานหรือหลักสูตรของสถาบันการศึกษาได้ตลอดเวลา

 • การทดสอบระดับภาษาออนไลน์โดยละเอียดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถระบุระดับภาษา และเลือกหลักสูตรการเรียนได้เหมาะสม
 • โซลูชันการเรียนรู้ภาษาที่ใช้งานง่ายและหลากหลายโดยมีแบบฝึกหัดทั้งหมดมากกว่า 30,000 แบบฝึกหัด สามารถใช้เวลาเรียนรู้ได้มากกว่า 4,000 ชั่วโมงและแบบฝึกหัดในรูปแบบต่างๆ มากกว่า 40 แบบโดยมุ่งเน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึง คำศัพท์และไวยากรณ์ และเนื้อหาที่อัพเดทอยู่ตลอดเวลา
 • บริหารเวลาว่างผ่านการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น โดยเรียนออนไลน์ผ่านทางมือถือที่มหาวิทยาลัย ที่บ้าน หรือ บนรถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ
 • ใช้เวลาเพียง 36 ชั่วโมงหรือในหนึ่งภาคการศึกษา คุณก็สามารถพัฒนาทักษะภาษาข้ามไปยังระดับภาษาถัดไปตามมาตรฐาน CEFR
 • การลดสำเนียงด้วยระบบ detailed feedback โดยใช้เทคโนโลยีการจดจำเสียงพูดที่ได้รับรางวัล IntelliSpeech จากการประกวดสื่อระดับโลก
 • ให้ความสำคัญกับการฝึกอย่างเข้มข้น เริ่มต้นที่การสื่อสารสำหรับชีวิตประจำวัน สอดแทรกความรู้ด้านคำศัพท์และไวยกรณ์ หรือภาษาในทางธุรกิจ พร้อมทั้งเพิ่มระดับภาษาในมาตรฐาน CEFR

เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับระบบอีเลิร์นนิ่ง

 • สร้างแรงจูงใจในระบบอีเลิร์นนิ่งด้วยหลักสูตรของ Speexx

เรามีเครื่องมื่อชั้นยอดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมภาษาที่มีประสิทธิภาพเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์

“เราเลือก speexx เพราะเป็นโซลูชั่นที่ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น”

Christine Georis, Senior HR Manager, Swiss Life Group

ระดับ และ ภาษา

 • หลักสูตรทั้งหมดสอดคล้องกับ Common European Framework of Reference (CEFR) ซึ่งเป็นทักษะทางภาษาในระดับสากล ที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้เป็นมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรภาษาครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง – จาก A1 ถึง C1
 • มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และ เยอรมันพร้อม 13 ภาษาแปลสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
เริ่มต้นตอนนี้เลย

ผลงาน

โดดเด่นในการแข่งขันและมอบโอกาสในการแข่งขันให้กับนักเรียนในตลาดงานทั่วโลก มหาวิทยาลัยกว่า 150 แห่งทั่วโลกกำลังใช้ประโยชน์จากหลักสูตรภาษาออนไลน์ของ Speexx ที่ประสบความสำเร็จ

 • โซลูชันการเรียนรู้ภาษาที่สร้างสรรค์สำหรับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และ สถาบันอาชีวศึกษา
 • ด้วยความยืดหยุ่นสูงสุด: ผู้เรียนสามารถเรียนออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มหาวิทยาลัย ที่บ้าน  หรือ  สถานที่อื่นๆ

 • หลักสูตร Speexx ทั้งหมดสอดคล้องกับ Common European Framework of Reference (CEFR) การทดสอบระดับภาษาของ Speexx จะแสดงระดับภาษาปัจจุบันของผู้เรียนได้ตั้งแต่ A1-C2
 • ผลคะแนนของ Speexx ได้รับการรับรองภายใต้ European Credit Transfer System
 • ผนวกเข้ากับ LMS ของมหาวิทยาลัย (Moodle, ILIAS, Blackboard Saba ฯลฯ ) โดยใช้ SCORM หรือ API
 • การควบคุมค่าใช้จ่าย 100% โดยใช้ระบบเหมาจ่ายของ Speexx ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่สูงขึ้น จะทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยต่ำลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับการฝึกอบรมในชั้นเรียนหรือการเรียนรายบุคคล
 • หลักสูตรและเนื้อหาเพิ่มเติมทั้งหมดสามารถเข้าได้โดยตรงผ่านทางพอร์ทัลการเรียนรู้ Speexx – คลิกเดียวคุณจะได้หลักสูตรที่ครอบคลุมและครบถ้วน
 • รูปแบบการเรียนที่ดึงดูดและการใช้งานที่ง่ายดายผ่านพอร์ทอลที่น่าสนใจ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับนักเรียนของคุณ
เริ่มต้นตอนนี้เลย

ผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียนได้อย่างง่ายดาย

ง่ายต่อการใช้งาน การรายงานและการจัดการเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบบูรณาการอย่างเต็มที่

ถูกต้องแม่นยำ: ผลการเรียนของนักเรียนจะปรากฏให้กับผู้สอน และ สามารถนำมาพิจารณาเพื่อทำคะแนน

ทดลองใช้งานตอนนี้

เสียงจากผู้ใช้

Speexx for Education เสนอโซลูชันการเรียนรู้ภาษาที่ประสบความสำเร็จแก่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆ มากมาย

“ระบบแปลไทยและพจนานุกรมสองภาษา รวมถึงการอธิบายรายละเอียดทางไวยากรณ์ ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษน่ากลัวน้อยลงสำหรับนักเรียนของเรา  การเรียน Speexx ร่วมกับการปฏิบัติแบบตัวต่อตัวช่วยให้เราสามารถสอนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและผสมผสานกันได้ “

Peansiri Ekniyom PhD, Dhurakij Pundit University Bangkok

“โปรแกรมสามารถใช้ได้กับทุกระดับของความสามารถทางภาษาอังกฤษและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ซึ่งสะดวกสำหรับผู้เรียน”

Dr. Supanit Kulsiri, Head of language center, Srinakharinwirot University Bangkok

“เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เราเริ่มเสนอ Speexx ผู้สมัครกว่า 1,500 คนลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ในภาษาอังกฤษ นี่แสดงให้เห็นว่าเรามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับหลักสูตรซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านการจัดการเวลาได้อย่างยืดหยุ่น”

Susanne Hecht, Language Learning Center Director, University of Bielefeld

“มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เข้มข้น, มีประสิทธิภาพ และ มีความยืดหยุ่น นี่เป็นข้อคิดเห็นของนักเรียนอยู่บ่อยๆ เนื้อหาจะถูกนำเสนออย่างชัดเจนและสามารถรวมเข้าไปในหลายหลักสูตรได้ง่ายหลักสูตรนี้ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการฝึกอบรมภาษาของเรา”

Karl-Otto Strohmidel, Language Center, Fachhochschule Münster

“เราเลือกซอฟต์แวร์การเรียนภาษาเพราะมีความมั่นคงและใช้งานง่ายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างอิสระ”

Sabine Kirschenhofer, director of foreign languages at Hochschule Fulda

ลองใช้ Speexx ดูสักครั้ง

ผู้เรียนมากกว่า 8 ล้านคนทั่วโลกและ บริษัท และสถาบันกว่า 1,500 แห่ง ไว้ใจใช้ Speexx ได้แก่:

Al Qods Open University, Jerusalem
Concordia University, Montréal
Fernuniversität Brig
FH Bonn-Rhein-Sieg
FH Kärnten
FH Leipzig
FH St. Pölten
German University of Cairo
Hochschule für Technik Stuttgart
Hochschule Fulda
Institut Polytechnique Lasalle Beauvais
IESEG School of Management Mondriaan College
Technische Universität Berlin
Universität Bielefeld
Universität Bremen
Universität Düsseldorf
Universität Potsdam
Universität Stuttgart
Université Paris Est Créteil – UPEC
Université Paris Est Marne La Vallée – UPEMLV
University of International Business and Economics, Peking
Univerzita Hradec Králové Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Università della Calabria
Università degli Studi di Pavia
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Trento
Upter – Università Popolare di Roma

เกี่ยวกับ Speexx สำหรับสถาบันการศึกษา

เราผู้นำระดับโลกในด้านการฝึกอบรมภาษาด้วยระบบออนไลน์และโมบาย
Speexx ช่วยหน่วยงานและสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและยกระดับทักษะทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารทางภาษา เราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการฝึกอบรมภาษาออนไลน์บนระบบคลาวด์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อระดับโลกมากมาย

Speexx ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2537 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมิวนิคพร้อมกับ บริษัท ในลอนดอน มาดริด มิลาน ปารีส เซาเปาโล นิวยอร์ก เซี่ยงไฮ้ และไทย

วันนี้ Speexx for Education เป็นหนึ่งในโซลูชั่นการเรียนรู้ภาษาออนไลน์ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายสำหรับ English, Spanish, German, Italian และ French

ผู้ใช้มากกว่า

0ล้าน
คนใน 1,500 องค์กรและสถาบันการศึกษา ใช้ Speexx ในการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเรียนรู้ภาษาได้อย่างชาญฉลาดและให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเวลา
เริ่มต้นให้ฉัน

!! ต่อยอดกับ Speexx Perfect Blend

ผสานรวมการเรียนแบบอีเลิรน์นิ่งกับการเรียนแบบคลาสรูมได้อย่างลงตัว ด้วยการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และการสนทนาสดกับครูผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ทั่วทุกมุโลกและกิจกรรมออนไลน์แบบส่วนตัวที่ปรับเปลี่ยนได้
เป็นประสบการณ์การเรียนรู้แบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับอย่างทั่วโลก

ติดต่อ Sales

รางวัลและการยอมรับในอุตสาหกรรม

ด้วยประวัติอันยาวนานในการให้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นแก่ลูกค้า Speexx ได้รับการยกย่องในวงการอุตสาหกรรมและได้รับรางวัลกว่า 200 รางวัลจากทั่วโลก Speexx เป็นระบบ SCORM 2004 ที่ได้รับการรับรองจาก ADL

รางวัล & การรับรอง
0+
รางวัล

“เราได้เลือก Speexx เพราะพวกเขาให้ความร่วมมืออย่างแท้จริง”

Charlène Berneau, Corporate Learning Manager, Saint-Gobain