มาตรฐานของเรา

คุณต้องการมากกว่าแค่เทคโนโลยีที่มีความแข็งแกร่งในการนำกลยุทธ์ทักษะด้านการสื่อสารทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาใช้ Speexx เป็นมาตรฐานระดับโลก ระบบการเรียนรู้ 6 ระดับ ที่ฝังตัวอยู่ในโซลูชันที่ปรับขนาดได้ ซึ่งเหมาะกับความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก

ระดับความสามารถ 6 ระดับ สำหรับทุกภาษา

ระดับหลักสูตรการเรียนรู้ของ Speexx และ ศูนย์ประเมินภาษา Speexx เป็นไปตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงการเรียนรู้ภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) มาตรฐาน CEFR มีการใช้อย่างแพร่หลายที่สุดและเป็นที่ยอมรับให้เป็นระดับความสามารถทางภาษาในโลก ผลการประเมินและการฝึกอบรมง่ายต่อการตีความหมายเพื่อกำหนดคุณสมบัติทางภาษาของพนักงานหรือผู้สมัคร Speexx ใช้เทคโนโลยีการทดสอบล่าสุดเพื่อสร้างคะแนนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำมาเทียบเท่ากับการประเมินที่สำคัญอื่นๆ เช่น IELTS และ TOEFL ระบบระดับ CEFR เป็นแบบเดียวกันกับภาษาที่สำคัญทั้งหมด – ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบการประเมินที่แตกต่างกันสำหรับภาษาอื่น

5 ภาษา จากระดับขั้นเริ่มต้นถึงขั้นสูง

ศูนย์ประเมินภาษาและการฝึกอบรมของ Speexx มีให้เลือก 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี คำแนะนำต่างๆ มีให้บริการในภาษาสนับสนุนต่างๆ รวม 13 ภาษา

การบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ

Speexx เป็นระบบที่ทำงานบนระบบคลาวด์และทำงานร่วมกันได้ในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน คนเก่ง และการเรียนรู้ที่สำคัญทั้งหมด ที่ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกรอบเดิมๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

Speexx เป็นระบบที่ผ่านการรับรอง ADL SCORM 2004 3rd edition เราสนับสนุนมาตรฐานสำคัญของอุตสาหกรรมการเรียนรู้ เช่น SCORM และ AICC ที่อนุญาตให้มีการทำงานร่วมกันของเนื้อหา การแท็กข้อมูลเมตา และการติดตามข้อมูล

และหากว่าคุณต้องดูข้อมูลทั้งหมดนี้ในเครื่องมือการวิเคราะห์ของคุณ Speexx ยังมี API แบบกำหนดเองได้สำหรับระบบการจัดการคนเก่ง ผลการปฎิบัติงาน การเรียนรู้ และการสรรหาบุคลากรของคุณ

“Speexx ได้กำหนดแนวทางนโยบายครูผู้สอนที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรม สำหรับการใช้เครื่องมือการสอน ชุดการฝึก และ CEFR ในหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานได้อย่างเหมาะสม”

แนวทางนโยบายครูผู้สอนของ Speexx

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการส่งเสริมวิธีการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และทันสมัยที่สุดในการจัดหาภาษาต่างประเทศ Speexx ได้กำหนดแนวทางนโยบายที่เข้มงวดที่สุดของอุตสาหกรรมในการใช้เครื่องมือการสอน ชุดการฝึก และ CEFR อย่างเหมาะสมในหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน ครูผู้สอนของ Speexx ต้องจัดทำเอกสารอ้างอิงการสอนที่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้: บันทึกการสอนภาษาเป้าหมายที่สามารถติดตามและพิสูจน์ได้สำหรับการสอนผู้ใหญ่อย่างน้อย 2,000 ชั่วโมง ในช่วงสามปีที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต Speexx ผลงานของความสำเร็จที่มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่รวมถึงประสบการณ์ที่กว้างขวางในการสอนภาษาเป้าหมายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ หรือประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโปรแกรม Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Teaching English as a Second Language (TESL) หรือ Teaching of English as an Acquired or Additional Language (TEAL) หรือคุณสมบัติเทียบเท่าสำหรับภาษาเป้าหมายอื่นของ Speexx จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย โดยโปรแกรมจะต้องประกอบด้วยการเรียนทฤษฎีและวิธีการในห้องเรียน ขั้นต่ำ 100 ชั่วโมง และต้องมีการฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับการดูแล ขั้นต่ำ 50 ชั่วโมง

สถาบันครูผู้สอนเสมือนจริง

การฝึกอบรมและหลักสูตรการรับรองครูผู้สอนภาษาทั่วโลกที่ต่อเนื่อง สถาบันครูผู้สอนเสมือนจริงจำเป็นต้องให้ครูผู้สอนของเราเข้าร่วมคาบการประชุมทบทวนสดออนไลน์ทุกๆ 4 สัปดาห์

การฝึกอบรมภาษาออนไลน์ที่เป็นมาตรฐาน

ลองใช้ Speexx ดูสักครั้ง!