เรากำลังรอคุณอยู่

หากคุณมีคำถามหรือแค่ต้องการจะทักทาย? ส่งข้อความถึงเราหรือเพียงแค่มาพบเราเพื่อดูว่า Speexx มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้าง 

เรายินดีช่วยเหลือ

Speexx ประเทศไทย

สำนักงานใหญ่:
846/32 ซ.พระรามที่ 2 ซ. 43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

สาขา 1: 
105/2 ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 2 5811222-5
โทรสาร: +66 2 5811221
Email :  info@speexx.co.th

สำนักงาน Speexx

Speexx Global HQ


digital publishing AG

Tumblingerstr. 32
80337 Munich
Germany
โทรศัพท์: +49 89 74 74 82 55
โทรสาร: +49 89 74 79 23 08
info@speexx.com

Germany / Austria
/ Switzerland

digital publishing AG
Tumblingerstr. 32
80337 Munich
Germany

โทรศัพท์: +49 89 74 74 82 55
โทรสาร: +49 89 74 79 23 08
info@speexx.com

Italy


digital publishing s.r.l.

Corso Mazzini, 3
27100 Pavia
Italy

โทรศัพท์: +39 0382 175 17 00
โทรสาร: +39 0382 175 17 10
italy@speexx.com

Spain


digital publishing Iberia S.L.

C/ Maldonado 48, 1º B
28006 Madrid
Spain

โทรศัพท์: +34 91 309 09 37
โทรสาร: +34 91 309 09 37
spain@speexx.com

France


digital publishing SAS

2, rue Gabriel Laumain
75010 Paris
France
โทรศัพท์: +33 1 48 05 20 25
โทรสาร: +33 1 48 05 28 25
france@speexx.com

Brazil


Speexx do Brasil Ltda.
Rua Gomes de Carvalho, 1655 – 1st floor

04547-006 São Paulo, SP
Brazil

โทรศัพท์: +55 11 3045 9345
brazil@speexx.com

China


digital publishing Co., Ltd.

Suite 1708, Pole Tower,
425 Yishan Rd,
Shanghai, 200235
China

โทรศัพท์: +86 21 64 40 00 12
โทรสาร: +86 21 64 40 00 13
china@speexx.com

United Kingdom


digital publishing UK

Clarendon House
117 George Lane
London E18 1AN
United Kingdom

โทรศัพท์: +44 207 193 9129
มือถือ: +44 7792 246 907
โทรสาร: +44 207 194 7501
uk@speexx.com

United States

 

Speexx Inc.
17th Floor, Suite 1763
122 East 42nd Street
New York, NY 10168
United States

โทรศัพท์: +1 (212) 551-2655 
us@speexx.com

เพอร์เฟค เบลน ของคุณคือโซลูชั่นใด?

ทดลองฟรี