เดอะ เพอร์เฟค เบลน

Speexx คือโซลูชั่นการฝึกอบรมภาษาแบบผสมผสานและการประเมินทักษะที่ครบวงจร สำหรับลูกค้าองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กและกลาง จนถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก 500 อันดับแรกที่จัดโดยนิตยสารฟอร์จูน

โซลูชั่น Speexx จัดเตรียมแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานบนระบบออนไลน์และโมบาย ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด การฝึกเฉพาะรายบุคคล การบริหารจัดการการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ทางธุรกิจ – รับประกันการรวมกันของเทคโนโลยีที่ราบรื่น

เราเรียกโซลูชั่นนี้ว่า เดอะ เพอร์เฟค เบลน

เริ่มต้นตอนนี้เลย

มั่นใจได้ว่าคุณจะจ้างแต่คนเก่งเท่านั้น

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการทดสอบ ในศูนย์ประเมินภาษา Speexx ที่เป็นเลิศด้านโซลูชั่นการประเมินทักษะทางด้านภาษาสำหรับประชากรกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีการรวมเข้ากับชุดโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการเรียนรู้แบบผสมผสาน  Speexx สามารถกลั่นกรองผู้สมัครและพนักงานได้อย่างมั่นใจตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ซึ่งมาตรฐาน CEFR เป็นระดับความสามารถทางภาษาที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในโลก ศูนย์การประเมินภาษา Speexx ทำงานในระบบคลาวด์ และสามารถทำงานร่วมกับระบบชั้นนำต่างๆ เช่นระบบการสรรหาพนักงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการจัดการคนเก่ง รูปแบบการประเมินนี้ผสมผสานระหว่างการสอบออนไลน์และการสอบปากเปล่า พร้อมการระบุตัวตนของผู้เข้าสอบที่มั่นใจได้ ชุดทดสอบ Speexx ได้ถูกเลือกใช้ในองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการ และเพื่อเร่งกระบวนการสรรหาบุคลากร

เครื่องมือการเรียนรู้ระดับโลก

การเรียนรู้แบบผสมผสานของ Speexx ได้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ อันได้แก่ เทคโนโลยีการปรับลดสำเนียงที่ได้รับรางวัล คำศัพท์ การออกเสียง ไวยากรณ์ การฟัง และการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ

Speexx ใช้งานบนระบบคลาวด์ รองรับทุกอุปกรณ์บน PC, Mac, Android, iOS และ Linux ผู้เรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ตามต้องการ และยังสลับไปใช้อีกอุปกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมดเป็นรากฐานตามกรอบ CEFR อย่างสมบูรณ์ และพัฒนาขึ้นตามความจำเป็นของผู้เรียนในสถานที่ทำงานทั่วโลก

“เราเลือก speexx เพราะเป็นโซลูชั่นที่ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น”

Christine Georis, Senior HR Manager, Swiss Life Group

บริการด้านการสอน

ครูผู้สอนของ Speexx จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นเจ้าของภาษาในภาษาที่สอน ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงโดยตรงกับครูผู้สอนมากว่า 1,500 คน ที่ผ่านการรับรองรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ได้ทุกวัน ทุกเวลา และผู้เรียนได้อยู่กับครูผู้สอนประจำตัวตลอดระยะเวลาการฝึก การบริการด้านการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Speexx  เป็นการสนับสนุนผู้เรียนและช่วยสร้างแรงจูงใจในระดับสูง ด้วยการเข้าฝึกที่ได้รับรายสัปดาห์ ข้อเสนอแนะเฉพาะรายบุคคล การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ การอัพเดทความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการโทรศัพท์กระตุ้นการเข้าเรียนของผู้เรียนด้วย

บริการด้านการสอนของ Speexx สามารถปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตามอุตสาหกรรมและหน้าที่ในองค์กร รวมถึงทิศทางการเรียนแบบทั่วไป

แชทสดกับครูผู้สอน

ทำไมต้องรอบทเรียน? การแชทสดกับครูผู้สอนของ Speexx ที่นำข้อเสนอแนะทางภาษามาให้คุณแบบ real-time และสนับสนุนถึงที่ทำงาน ครูผู้สอนของ Speexx ที่ผ่านการรับรอง พร้อมให้บริการทุกวัน ทุกเวลา เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ของพนักงานของคุณทุกคน การแชทสดกับครูผู้สอน ให้บริการผ่านหน้าพอร์ทอลของ Speexx – ทุกเวลา ทุกที่ และทุกอุปกรณ์

0%
“แชทสดกับครูผู้สอน เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์”

“เราได้เลือก Speexx เพราะพวกเขาให้ความร่วมมืออย่างแท้จริง”

Charlène Berneau, Corporate Learning Manager, Saint-Gobain

ห้องเรียนเสมือนจริง

ห้องเรียนเสมือนจริงเป็นเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการเรียนรู้แบบผสมผสาน ฝึกการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในชีวิตจริง กับเพื่อนผู้เรียนอื่นๆและครูเจ้าของภาษา ส่วนของการเรียนรู้แบบผสมผสานนี้ ที่นำการพบกันแบบซึ่งหน้าเข้ามาสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง และให้ผู้เรียนในโซนเวลาที่ต่างกันสามารถเข้าร่วมบทเรียนต่างๆ ตามเวลาที่ลงตัวกับตารางการทำงานประจำวัน คาบเรียนต่างๆ ในห้องเรียนเสมือนจริงของ Speexx มีทั้งแบบกลุ่มเปิดและกลุ่มปิด รวมทั้งแบบรายบุคคลในสถานการณ์การฝึกอบรมแบบ 1:1

บางครั้งการสื่อสารจำเป็นต้องมีการกระตุ้นเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราเชี่ยวชาญในการสร้าง การสอน และการรวมเนื้อหาเฉพาะของบริษัท เข้ากับการฝึกอบรมแบบ 1:1 และแบบกลุ่มปิด

0%
“ผู้ฝึกให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์”
ลองใช้ Speexx ดูสักครั้ง

การฝึกผ่านทางโทรศัพท์

การฝึกอบรมทางโทรศัพท์แบบ 1:1 เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวเข้ากับการเรียนในหลักสูตรส่วนบุคคล การฝึกอบรมทางโทรศัพท์ของ Speexx เป็นตัวเลือกการเรียนรู้แบบผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ สำหรับบุคลากรที่สำคัญ ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องเดินทาง และทุกคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการฝึกอบรมทักษะด้านการสื่อสารเชิงธุรกิจเฉพาะ การฝึกอบรมทางโทรศัพท์จัดขึ้นโดยครูผู้สอนส่วนตัวในช่วงเวลา 30 นาที ทักษะที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝน ได้แก่ การพูด การฟัง การเขียน การออกเสียง และคำศัพท์ ครูผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะที่สรุปเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้เรียนหลังการฝึกในแต่ละครั้ง

0%
“ผู้ฝึกให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์”

การฝึกที่ปรับเนื้อหาได้

ใช้ตัวเลือกแบบยืดหยุ่นนี้เพื่อปรับแต่งการฝึกอบรมและเนื้อหาให้ตรงกับความจำเป็นของพนักงานในองค์กรของคุณ ซึ่งเลือกได้จากหลายร้อยหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจและที่ทำงานหรือบอกเราว่าผู้เรียนของคุณต้องการเน้นเรื่องใด ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมภาษาที่มีประสบการณ์ของเราจะจัดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้แบบผสมผสานมาให้ในแบบที่คุณต้องการ คาบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดไว้เป็นพิเศษให้กับผู้เรียนจากองค์กรของคุณเพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป้าหมายการฝึกอบรม และการสร้างแรงบันดาลใจของกลุ่ม

“Speexx ได้อยู่กับ Vodafone ตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิตอล และเราอยากจะขอบคุณพวกเขาสำหรับความร่วมมือที่ดีเยี่ยมนี้”

Manuela Mancino, Learning Design Training Specialist, Vodafone Italia

การฝึกในห้องเรียน

Speexx จะช่วยคุณขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล  เพอร์เฟค เบลน ที่รวมแหล่งข้อมูลออนไลน์และโมบาย บริการการสอนส่วนบุคคล และการฝึกอบรมในห้องเรียน ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการนำรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก เราทำให้เกิดขึ้นได้โดยการผสมผสานการฝึกอบรมเสมือนจริงและการมีครูนำสอน เข้ากับการฝึกอบรมในห้องเรียนแบบดั้งเดิม – สำหรับแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว

0%
“คาบการฝึกอบรมในห้องเรียนให้โอกาสฉันในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร”

แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังบทเรียน

แบบทดสอบวัดระดับและแบบทดสอบวัดความก้าวหน้าระหว่างเรียน ผนวกเข้ากับหลักสูตรปกติของการเรียน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทักษะของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนที่ครูผู้สอนประจำตัวของ Speexx จะเน้นเมื่อดำเนินการฝึกให้กับผู้เรียนในสถานการณ์การเรียนรู้แบบผสมผสาน การผ่านแบบทดสอบหลังเรียนเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าเพื่อจบหลักสูตร ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปสู่ระดับภาษาถัดไปได้

หลังจากจบระดับของหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่มีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับระดับทักษะทางภาษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน CEFR

การวิเคราะห์และรายงานผล

Speexx Performance Center จะจัดเตรียมรายงานที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำรายงาน รวมทั้งรายงานผลในส่วนของเครื่องมือบริการด้านการสอนต่างๆ – สำหรับองค์ประกอบทั้งหมดที่ผู้เรียนได้พบในการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึ่งจะช่วยให้คุณและครูผู้สอนของเราได้รับข้อมูลในส่วนที่สำคัญที่สุด – ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน สามารถควบคุมการใช้งานระบบและวิเคราะห์ผลที่ได้รับอย่างเต็มที่คุ้มค่ากับการลงทุน

เช่นเดียวกันกับชุดการประเมินและชุดการเรียนรู้ของเรา ส่วนของผู้ดูแลระบบ Speexx ยังสามารถใช้ร่วมกับระบบการจัดการการเรียนรู้ การจัดการคนเก่ง หรือการจัดการประสิทธิภาพ ได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้นให้ฉัน